سخنگوی دولت گفت: ظریف یک رسانه است، نگذاریم در برابر پارازیت‌های خصومت ورز خارجی، صدای ایران شنیده نشود. 

«علی ربیعی» امروز – دوشنبه - در نخستین نشست خبری وزیر امور خارجه با تبریک روز خبرنگار گفت: ظریف هم یک رسانه است. هم تولید محتوا می‌کند، هم ابزار انتقال پیام را دارد و هم بازخورد پیام را می‌گیرد و هم دچار پارازیت می‌شود. پارازیت‌های داخلی از رسانه بزرگ ملی بگیریم و نگذاریم در برابر پارازیت‌های خصومت‌ورز خارجی، صدای ایران شنیده نشود.

سخنگوی دولت گفت: هیچ دوره‌ای مانند امروز نسبت رسانه با ایران به این اندازه نبوده است. هیچ دوره‌ای اینچنین سیاست خارجی، وزیر و وزارت امور خارجه در سپهر عمومی حضور نداشته و در کمتر دوره‌ای وزیر امور خارجه در سطح جهانی وجود داشته باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در اجلاس‌های جهانی پس از برجام مقامات سیاسی و اقتصادی بازتاب‌ها و نگاه‌ها نسبت به وزارت امور خارجه و ایران را احساس می‌کردم، اظهار داشت: هیچ دوره‌ای مانند امروز کاخ سفید علیه ایران بسیج نشده بود و علیه دولت – ملت نشانه‌روی از سوی کاخ سفید و رژیم صیهونیستی صورت نگرفته بود. وی افزود: در هیچ دوره‌ای رئیس‌جمهوری مانند ترامپ بر یک کشور حاکم نشده و براندازان و جنگ‌طلبان در کاخ سفید حاکم نشده بود.

سخنگوی دولت با اشاره به هجمه‌ها علیه ظریف تصریح کرد: هیچ دوره‌ای قدرت‌های متخاصم خارجی بر عملیات روانی در ایران مسلط نشده بود. اساسا امروز خاک ما مورد هجوم قرار نگرفته است.خرمشهر فیزیکی تسخیر نشده و آبادان فیزیکی محاصره نشده است، بلکه می‌خواهند ذهن و عزت ما را تسخیر کند و می‌خواهند در افکار، خانه‌ها و بیماران و معیشت مردم دشمنی خود را ابراز کند.

به گزارش پانار از ایرنا، ربیعی با بیان اینکه هیچ دوره‌ای افکارعمومی متوجه سیاست خارجی نبوده است، خاطرنشان کرد: در هیچ دوره‌ای افکارعمومی در برابر تناقضات کوتاه مدت قرار نداشته است. ما امروز بیش از هر دوره‌ای به تاب‌آوری روانی و انسجام درونی نیاز داریم. امروز همه موجودیت ایران به تلاش‌های رسانه‌ای ما نیاز دارد و رسانه‌ها در خط اول این نبرد هستند و سلاح‌ ما قلم‌های ماست چون مورد هجوم خاک نیست بلکه روان جامعه است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری خطاب به وزیر امور خارجه با بیان اینکه مردم، شما و تلاش‌ها را می‌فهمند، ابراز داشت: شما مستظهر به کسانی هستید که دوستتان دارند ، شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید.‌

سخنگوی دولت بیان کرد: روز پنجشنبه (گذشته) ظریف تحریم شد، روز پنجشنبه روز دیپلماسی عمومی بود که مردم از ظریف دفاع کردند.

شنبه 27 مهر 1398


شماره هفتم | مهرماه 98 | 6007.pdf              ایران دارای رتبه سوم دنیا در تدوین استانداردهای نانو است | مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت: با تلاش جوانان با استعداد کشور توانستیم در زمینه نانو رتبه سوم از نظر تدوین استانداردها و رتبه چهارم دنیا از نظر فناوری‌های نانو را کسب کنیم.              روحانی: بهترین راه برای اصلاح جامعه وحاکمیت افکار به حق مردم، صندوق رای است | رئیس ‌جمهوری با انتشار توئیتی گفت: بهترین راه برای شکستن افراط، اصلاح جامعه و حاکمیت افکار به حق مردم، صندوق رای است.              ۲هزار واحد راکد مطلق به چرخه تولید بازگشت | وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: یکی از برنامه های مهم این وزارتخانه علاوه بر حفظ وضع موجود و فعال سازی ظرفیت های خالی فعالسازی ۲هزار واحد راکد مطلق است که در شش ماه نخست امسال این امر محقق شد.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | سخنگوی دولت: ظریف یک رسانه است

سخنگوی دولت: ظریف یک رسانه است 1398/05/14

سخنگوی دولت گفت: ظریف یک رسانه است، نگذاریم در برابر پارازیت‌های خصومت ورز خارجی، صدای ایران شنیده نشود. 

«علی ربیعی» امروز – دوشنبه - در نخستین نشست خبری وزیر امور خارجه با تبریک روز خبرنگار گفت: ظریف هم یک رسانه است. هم تولید محتوا می‌کند، هم ابزار انتقال پیام را دارد و هم بازخورد پیام را می‌گیرد و هم دچار پارازیت می‌شود. پارازیت‌های داخلی از رسانه بزرگ ملی بگیریم و نگذاریم در برابر پارازیت‌های خصومت‌ورز خارجی، صدای ایران شنیده نشود.

سخنگوی دولت گفت: هیچ دوره‌ای مانند امروز نسبت رسانه با ایران به این اندازه نبوده است. هیچ دوره‌ای اینچنین سیاست خارجی، وزیر و وزارت امور خارجه در سپهر عمومی حضور نداشته و در کمتر دوره‌ای وزیر امور خارجه در سطح جهانی وجود داشته باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در اجلاس‌های جهانی پس از برجام مقامات سیاسی و اقتصادی بازتاب‌ها و نگاه‌ها نسبت به وزارت امور خارجه و ایران را احساس می‌کردم، اظهار داشت: هیچ دوره‌ای مانند امروز کاخ سفید علیه ایران بسیج نشده بود و علیه دولت – ملت نشانه‌روی از سوی کاخ سفید و رژیم صیهونیستی صورت نگرفته بود. وی افزود: در هیچ دوره‌ای رئیس‌جمهوری مانند ترامپ بر یک کشور حاکم نشده و براندازان و جنگ‌طلبان در کاخ سفید حاکم نشده بود.

سخنگوی دولت با اشاره به هجمه‌ها علیه ظریف تصریح کرد: هیچ دوره‌ای قدرت‌های متخاصم خارجی بر عملیات روانی در ایران مسلط نشده بود. اساسا امروز خاک ما مورد هجوم قرار نگرفته است.خرمشهر فیزیکی تسخیر نشده و آبادان فیزیکی محاصره نشده است، بلکه می‌خواهند ذهن و عزت ما را تسخیر کند و می‌خواهند در افکار، خانه‌ها و بیماران و معیشت مردم دشمنی خود را ابراز کند.

به گزارش پانار از ایرنا، ربیعی با بیان اینکه هیچ دوره‌ای افکارعمومی متوجه سیاست خارجی نبوده است، خاطرنشان کرد: در هیچ دوره‌ای افکارعمومی در برابر تناقضات کوتاه مدت قرار نداشته است. ما امروز بیش از هر دوره‌ای به تاب‌آوری روانی و انسجام درونی نیاز داریم. امروز همه موجودیت ایران به تلاش‌های رسانه‌ای ما نیاز دارد و رسانه‌ها در خط اول این نبرد هستند و سلاح‌ ما قلم‌های ماست چون مورد هجوم خاک نیست بلکه روان جامعه است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری خطاب به وزیر امور خارجه با بیان اینکه مردم، شما و تلاش‌ها را می‌فهمند، ابراز داشت: شما مستظهر به کسانی هستید که دوستتان دارند ، شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید.‌

سخنگوی دولت بیان کرد: روز پنجشنبه (گذشته) ظریف تحریم شد، روز پنجشنبه روز دیپلماسی عمومی بود که مردم از ظریف دفاع کردند.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها