وزارت نیرو اعلام کرده است که تا پایان امسال ۲۲۷ طرح با ارزش سرمایه گذاری ۳۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان در بخش‌های آب و برق به بهره‌بردای می‌رسد.

به گزارش پانار از ایرنا، طرح های قابل افتتاح وزارت نیرو تاپایان امسال شامل طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در استان‌های مرزی به وسعت چهار هزار و ۳۰۰ هکتار ، سد و شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه های حرارتی، پست ها و خطوط انتقال، آبرسانی روستایی، تصفیه خانه فاضلاب، تصفیه خانه آب و نمک زدایی است.

در بخش طرح های توسعه منابع آب و خاک در استان های مرزی ۲ طرح در ۲ استان با ارزش سرمایه گذاری ۶۲۴ میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد.

در بخش سد و شبکه های آبیاری و زهکشی تعداد ۱۰ سد و ۲۶ هزار و ۱۵ هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی در ۹ استان کشور با ارزش سرمایه گذاری ۲ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

در بخش نیروگاه حرارتی ۳ هزار و ۲۲ مگاوات نیروگاه حرارتی در ۱۳ استان کشور با ارزش ۲۰ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر۲۷۸ مگاوات نیروگاه در ۱۲ استان با ارزش ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان انجام می شود.

در بخش پست ها و خطوط انتقال ۸۹ طرح در ۲۶ استان کشور با ارزش ۲ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و نیز در بخش آب رسانی روستایی برای یک هزار و ۱۲۴ روستا در ۲۸ استان با ارزش سرمایه گذاری ۸۴۵ میلیارد تومان  آبرسانی خواهد شد که جمعیتی بالغ بر ۷۲۶ هزار نفر را تحت پوشش می‌گیرد.

تاپایان امسال در ۱۶ استان کشور ۲۹ تصفیه خانه فاضلاب با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان اجرا می شود که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. همچنین ۱۲ طرح تصفیه خانه آب در ۹ استان با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان اجرایی می شود که در مجموع ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار نفر را تحت پوشش می گیرد.

همچنین تاپایان امسال ۵ طرح نمک زدایی با ظرفیت ۳۲ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۴ استان کشور اجرایی می شود.

۲۲ طرح تا پایان امسال کلنگ زنی می شود

بر اساس برنامه‌های وزارت نیرو، تا پایان امسال ۲۲ طرح کلنگ زنی می‌شود که این طرح ها در بخش نیروگاه های برق حرارتی، تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه خانه آب است.

در بخش نیروگاه حرارتی ۱۱ طرح در هشت استان کشور با ارزش سرمایه گذاری ۴۲ هزار میلیارد تومانی کلنگ زنی می شود که در مجموع ۵ هزار و ۷۰۴ مگاوات برق تولید می کند. همچنین ۸ طرح تصفیه خانه فاضلاب در ۵ استان با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود که ظرفیت آنها ۳۴۳ هزار مترمکعب در شبانه روز است.

همچنین ۳ طرح تصفیه خانه آب در ۳ استان با ارزش سرمایه گذاری ۲۱۸ میلیارد تومان در برنامه کلنگ زنی این وزارتخانه تاپایان امسال قراردارد که ظرفیت آنها ۱۴۳ هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.

يكشنبه 26 آبان 1398


سفیر فرانسه در تهران: علاقه‌مند به گسترش همکاری رسانه‌ای با ایران هستیم | سفیر فرانسه در ایران بعد از بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر تقویت همکاری‌های رسانه‌ای ایرنا و خبرگزاری فرانسه، گفت که علاقه‌مند به گسترش همکاری رسانه‌ای بین دو کشور است.              مهندس شهریار نواده اباذر/ مدیر واحد طراحی و ساخت گروه صنعتی پارس ساختار | شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در چرخه تولید              ارکان اعتبار چک | مهدی رنجبر آذربایجان// مشاور و مدیر امور حقوقی و قراردادهای گروه صنعتی پارس ساختار              عادلانه‌سازی یارانه بنزین | دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت نوشت: رئیس جمهوری دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | ۲۲۷ طرح در بخش آب و برق امسال به بهره‌برداری می رسد

۲۲۷ طرح در بخش آب و برق امسال به بهره‌برداری می رسد 1398/06/05

وزارت نیرو اعلام کرده است که تا پایان امسال ۲۲۷ طرح با ارزش سرمایه گذاری ۳۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان در بخش‌های آب و برق به بهره‌بردای می‌رسد.

به گزارش پانار از ایرنا، طرح های قابل افتتاح وزارت نیرو تاپایان امسال شامل طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در استان‌های مرزی به وسعت چهار هزار و ۳۰۰ هکتار ، سد و شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه های حرارتی، پست ها و خطوط انتقال، آبرسانی روستایی، تصفیه خانه فاضلاب، تصفیه خانه آب و نمک زدایی است.

در بخش طرح های توسعه منابع آب و خاک در استان های مرزی ۲ طرح در ۲ استان با ارزش سرمایه گذاری ۶۲۴ میلیارد تومان بهره برداری خواهد شد.

در بخش سد و شبکه های آبیاری و زهکشی تعداد ۱۰ سد و ۲۶ هزار و ۱۵ هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی در ۹ استان کشور با ارزش سرمایه گذاری ۲ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

در بخش نیروگاه حرارتی ۳ هزار و ۲۲ مگاوات نیروگاه حرارتی در ۱۳ استان کشور با ارزش ۲۰ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد. همچنین در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر۲۷۸ مگاوات نیروگاه در ۱۲ استان با ارزش ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان انجام می شود.

در بخش پست ها و خطوط انتقال ۸۹ طرح در ۲۶ استان کشور با ارزش ۲ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و نیز در بخش آب رسانی روستایی برای یک هزار و ۱۲۴ روستا در ۲۸ استان با ارزش سرمایه گذاری ۸۴۵ میلیارد تومان  آبرسانی خواهد شد که جمعیتی بالغ بر ۷۲۶ هزار نفر را تحت پوشش می‌گیرد.

تاپایان امسال در ۱۶ استان کشور ۲۹ تصفیه خانه فاضلاب با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان اجرا می شود که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. همچنین ۱۲ طرح تصفیه خانه آب در ۹ استان با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان اجرایی می شود که در مجموع ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار نفر را تحت پوشش می گیرد.

همچنین تاپایان امسال ۵ طرح نمک زدایی با ظرفیت ۳۲ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۴ استان کشور اجرایی می شود.

۲۲ طرح تا پایان امسال کلنگ زنی می شود

بر اساس برنامه‌های وزارت نیرو، تا پایان امسال ۲۲ طرح کلنگ زنی می‌شود که این طرح ها در بخش نیروگاه های برق حرارتی، تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه خانه آب است.

در بخش نیروگاه حرارتی ۱۱ طرح در هشت استان کشور با ارزش سرمایه گذاری ۴۲ هزار میلیارد تومانی کلنگ زنی می شود که در مجموع ۵ هزار و ۷۰۴ مگاوات برق تولید می کند. همچنین ۸ طرح تصفیه خانه فاضلاب در ۵ استان با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود که ظرفیت آنها ۳۴۳ هزار مترمکعب در شبانه روز است.

همچنین ۳ طرح تصفیه خانه آب در ۳ استان با ارزش سرمایه گذاری ۲۱۸ میلیارد تومان در برنامه کلنگ زنی این وزارتخانه تاپایان امسال قراردارد که ظرفیت آنها ۱۴۳ هزار متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها