مجری برق روستایی شرکت توانیر گفت: براساس ابلاغ برنامه‌های برق روستایی به همه استانها، قرار است امسال برق رسانی به حدود۵۰۰ روستا انجام شود ومردم این مناطق نیز ازنعمت برق بهره مند می شوند.

براساس  پانار از پایگاه اطلاع رسانی توانیر،‌ علی چهل امیرانی یاداور شد: ۳۱درصد شبکه توزیع برق کشور به شبکه های برق روستایی متصل است و طول شبکه روستایی به ۲۵۰ هزار کیلومتر می رسد.

به گفته وی، بیش از۵۰ درصد شبکه فرسوده و با قدمت بیش از ۲۵ سال است و درحوادث طبیعی مانند سیل وتوفان وزلزله بسیارآسیب پذیرند و ضرورت دارد که میزان مقاومت آنها درمقابل آسیبها وحوادث ارتقا یابد.

این مقام مسئول اضافه کرد:افزایش تاب آوری شبکه های برق روستایی به عنوان یک اولویت دردستورکار شرکت توانیر قرار دارد و بر همین اساس تامین به موقع منابع برای توسعه ونگهداری شبکه با توجه به نزدیک شدن فصل بارشها ،حایزاهمیت است.

چهل امیرانی هزینه شبکه های برق روستایی را بطور متوسط سه برابر هزینه شبکه های برق شهری ذکرکرد و گفت: منابعی که ازحق انشعاب دراختیار برق روستایی قرارمی گیرد یک سوم حق انشعاب دریافتی از مشترکان شهری است.

مجری طرح برق روستایی افزود : براساس برنامه جبران کمبود منابع ازسال ۱۳۹۲ تاکنون، هرسال عوارض برق ازمصرف کنندگان اخذ وبرای کمک به توسعه ونگهداری همچنین مقاوم سازی شبکه های برق روستایی که درمعرض بیشترین حوادث وبلایای

طبیعی قراردارند، صرف می شود.

چهل امیرانی تصریح کرد: منابع حاصل ازعوارض برق ازسال ۹۲ برای استفاده در۲حوزه توسعه ونگهداری شبکه روستایی(شرکت توانیر) وخرید تضمینی برق مولدهای تجدید پذیر(توسط ساتبا)  هزینه می شود.

وی افزایش سهم بیش از۵۰ درصدی شرکت توانیراز منابع حاصل ازعوارض برق را برای توسعه ونگهداری شبکه برق روستایی ،کارساز خواند و تاکید کرد: چنانچه این سهم افزایش نداشته باشد، حفظ سهم حداقلی توانیر(۵۰درصد) برای  توسعه ونگهداری شبکه برق روستایی کشور ضرورت دارد.

مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر، گفت: منابع برق روستایی از دو بخش شامل عوارض برق ودیگری منابع داخلی توانیر وشرکت‌های برق منطقه ای وتوزیع برق تامین می شود و ضرورت دارد منابع حاصل از عوارض برق، به فوریت دراختیارشبکه های برق روستایی قرارگیرد.

وی برنامه های امسال برق روستایی کشور را در۱۶ بند برشمرد که مواردی چون برق رسانی به ۲۴۳ هزارمتقاضی جدید درمحدوده روستاهای برقدار، جابه جایی شبکه های برق ازمعابر عمومی روستاها برای کاهش حوادث انسانی، بهسازی شبکه های روستایی فرسوده با قدمت بالا، رفع آسیب پذیری

وافزایش تاب آوری شبکه های روستایی، رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی وغیره راشامل می شود.

مجری طرح برق روستایی کشورتصریح کرد: لازم است در مرحله نخست ۱۲هزارمیلیارد تومان برای جبران عقب افتادگی‌ها درحوزه برق روستایی اختصاص یابد ودر مرحله بعدی سالیانه حدود چهار درصد ازمجموع ارزش تاسیسات ،صرف نگهداری شبکه شود.

وی ضمن یادآوری اختصاص بیش از۸۵ درصد اعتبارات برق روستایی به حوزه نگهداری شبکه موجود و تخصیص ۱۵درصد به پروژه های برق رسانی به روستاها وعشایر کوچ رو فاقد برق ،افزود: بی برقی روستاها و آسیبهای وارده به شبکه برق روستایی درسیل امسال ،تاکیدی برضرورت تقویت وافزایش

تاب آوری شبکه درمقابل حوادث طبیعی است که به عنوان یک اولویت در دستورکار توانیر قراردارد.

به گفته چهل امیرانی، برخی مناطق با افت شدید ولتاژ روبرو شده اند وضرورت دارد برنامه هایی که برای اصلاح آن تدوین شده، شکل اجرا به خود گیرد. همچنین برخی روستاها که درسیل امسال درمسیل قرارگرفتند و باید جابه جایی داشته باشند ، نیاز به برق رسانی مجدد دارند، بنابراین منابع باید

هرچه سریع تر دراختیار توانیر قرارگیرد تا باوجود ازدست رفتن فصل کاری وبا تکیه برظرفیت وتوانمندی شرکتهای توزیع وبرق منطقه ای ،برنامه های تدوین شده درکوتاهترین زمان پیاده شود.

وی این نگرش که اعتبارات برق روستایی، با توجه به روبه اتمام بودن روستاهای فاقد برق را زیر سوال می برد ، نادرست دانست و گفت:شبکه برق نیازمند رسیدگی مستمر است وباید علاوه برحفظ ونگهداری،فرسودگی وافت ولتاژ آن برطرف شود که  به جهت کمبود مالی تاکنون محقق نشده است.

شنبه 14 تیر 1399


دولت تا آخرین دقیقه پای کار است | تلاش دولت برای پیشبرد امور کشور در قالب افتتاح طرح های عمرانی، ابلاغ برنامه های مرتبط با جهش تولید و ساماندهی بازارهای مختلف نشان می دهد که دولت تدبیر و امید، علیرغم جنجال‌های غیرمنصفانه، سال آخر فعالیت هم با همان عزم سال نخست پای کار مردم و کشور ایستاده است.              رشد مصرف برق بخش صنعت در روز تعطیل | میزان مصرف برق صنایع روز گذشته (جمعه) از مرز پنج هزار مگاوات عبور کرد و به پنج هزار و ۱۵۳ رسید.              همتی: کسری بودجه دولت بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود | رییس کل بانک مرکزی گفت: تا آنجائی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سالهای قبل مدیریت می‌شود. ‌              روحانی: در دولت یازدهم و دوازدهم هر ۲ ماه یک سد مخزنی را افتتاح کردیم | رییس جمهوری گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم توانستیم هر دو ماه یک سد مخزنی ملی، هر ماه یک تصفیه خانه فاضلاب و هر ۵٠ روز هم یک تصفیه خانه آب شهری افتتاح کنیم.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | ۵۰۰ روستا امسال برق‌دار می‌شوند

۵۰۰ روستا امسال برق‌دار می‌شوند 1398/07/29

 مجری برق روستایی شرکت توانیر گفت: براساس ابلاغ برنامه‌های برق روستایی به همه استانها، قرار است امسال برق رسانی به حدود۵۰۰ روستا انجام شود ومردم این مناطق نیز ازنعمت برق بهره مند می شوند.

براساس  پانار از پایگاه اطلاع رسانی توانیر،‌ علی چهل امیرانی یاداور شد: ۳۱درصد شبکه توزیع برق کشور به شبکه های برق روستایی متصل است و طول شبکه روستایی به ۲۵۰ هزار کیلومتر می رسد.

به گفته وی، بیش از۵۰ درصد شبکه فرسوده و با قدمت بیش از ۲۵ سال است و درحوادث طبیعی مانند سیل وتوفان وزلزله بسیارآسیب پذیرند و ضرورت دارد که میزان مقاومت آنها درمقابل آسیبها وحوادث ارتقا یابد.

این مقام مسئول اضافه کرد:افزایش تاب آوری شبکه های برق روستایی به عنوان یک اولویت دردستورکار شرکت توانیر قرار دارد و بر همین اساس تامین به موقع منابع برای توسعه ونگهداری شبکه با توجه به نزدیک شدن فصل بارشها ،حایزاهمیت است.

چهل امیرانی هزینه شبکه های برق روستایی را بطور متوسط سه برابر هزینه شبکه های برق شهری ذکرکرد و گفت: منابعی که ازحق انشعاب دراختیار برق روستایی قرارمی گیرد یک سوم حق انشعاب دریافتی از مشترکان شهری است.

مجری طرح برق روستایی افزود : براساس برنامه جبران کمبود منابع ازسال ۱۳۹۲ تاکنون، هرسال عوارض برق ازمصرف کنندگان اخذ وبرای کمک به توسعه ونگهداری همچنین مقاوم سازی شبکه های برق روستایی که درمعرض بیشترین حوادث وبلایای

طبیعی قراردارند، صرف می شود.

چهل امیرانی تصریح کرد: منابع حاصل ازعوارض برق ازسال ۹۲ برای استفاده در۲حوزه توسعه ونگهداری شبکه روستایی(شرکت توانیر) وخرید تضمینی برق مولدهای تجدید پذیر(توسط ساتبا)  هزینه می شود.

وی افزایش سهم بیش از۵۰ درصدی شرکت توانیراز منابع حاصل ازعوارض برق را برای توسعه ونگهداری شبکه برق روستایی ،کارساز خواند و تاکید کرد: چنانچه این سهم افزایش نداشته باشد، حفظ سهم حداقلی توانیر(۵۰درصد) برای  توسعه ونگهداری شبکه برق روستایی کشور ضرورت دارد.

مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر، گفت: منابع برق روستایی از دو بخش شامل عوارض برق ودیگری منابع داخلی توانیر وشرکت‌های برق منطقه ای وتوزیع برق تامین می شود و ضرورت دارد منابع حاصل از عوارض برق، به فوریت دراختیارشبکه های برق روستایی قرارگیرد.

وی برنامه های امسال برق روستایی کشور را در۱۶ بند برشمرد که مواردی چون برق رسانی به ۲۴۳ هزارمتقاضی جدید درمحدوده روستاهای برقدار، جابه جایی شبکه های برق ازمعابر عمومی روستاها برای کاهش حوادث انسانی، بهسازی شبکه های روستایی فرسوده با قدمت بالا، رفع آسیب پذیری

وافزایش تاب آوری شبکه های روستایی، رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی وغیره راشامل می شود.

مجری طرح برق روستایی کشورتصریح کرد: لازم است در مرحله نخست ۱۲هزارمیلیارد تومان برای جبران عقب افتادگی‌ها درحوزه برق روستایی اختصاص یابد ودر مرحله بعدی سالیانه حدود چهار درصد ازمجموع ارزش تاسیسات ،صرف نگهداری شبکه شود.

وی ضمن یادآوری اختصاص بیش از۸۵ درصد اعتبارات برق روستایی به حوزه نگهداری شبکه موجود و تخصیص ۱۵درصد به پروژه های برق رسانی به روستاها وعشایر کوچ رو فاقد برق ،افزود: بی برقی روستاها و آسیبهای وارده به شبکه برق روستایی درسیل امسال ،تاکیدی برضرورت تقویت وافزایش

تاب آوری شبکه درمقابل حوادث طبیعی است که به عنوان یک اولویت در دستورکار توانیر قراردارد.

به گفته چهل امیرانی، برخی مناطق با افت شدید ولتاژ روبرو شده اند وضرورت دارد برنامه هایی که برای اصلاح آن تدوین شده، شکل اجرا به خود گیرد. همچنین برخی روستاها که درسیل امسال درمسیل قرارگرفتند و باید جابه جایی داشته باشند ، نیاز به برق رسانی مجدد دارند، بنابراین منابع باید

هرچه سریع تر دراختیار توانیر قرارگیرد تا باوجود ازدست رفتن فصل کاری وبا تکیه برظرفیت وتوانمندی شرکتهای توزیع وبرق منطقه ای ،برنامه های تدوین شده درکوتاهترین زمان پیاده شود.

وی این نگرش که اعتبارات برق روستایی، با توجه به روبه اتمام بودن روستاهای فاقد برق را زیر سوال می برد ، نادرست دانست و گفت:شبکه برق نیازمند رسیدگی مستمر است وباید علاوه برحفظ ونگهداری،فرسودگی وافت ولتاژ آن برطرف شود که  به جهت کمبود مالی تاکنون محقق نشده است.
گزارش تصویری

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها