دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی دومین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای با اشاره به چالش های مشترکی که با ماهیت فراملی امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند، بر لزوم ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای برای مواجهه با این مشکلات تاکید کرد.

به گزارش پانار از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی که در پایان نشست یک روزه دبیران، مشاوران امنیت ملی و مقامات عالی رتبه امنیتی هفت کشور ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان با موضوع افغانستان در تهران، منتشر شد، به این شرح است: دومین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات عالی رتبه ی امنیتی کشورهای منطقه در خصوص افغانستان، در تاریخ 18 دسامبر (27 آذر 1398) با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلق چین، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در تهران برگزار و بر موارد زیر تأکید شد.

۱)با آگاهی از این که چالش های مشترکی با ماهیت فراملی از جمله تروریسم، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، مهاجرت، فقر، سطح پایین آموزش وضعف اقتصادی امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند؛ بر کم اثر بودن اقدامات منفرد هر یک از کشورها برای مواجهه با این چالش ها تأکید کرده، لزوم ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه ای برای مواجهه با این مشکلات را مورد توجه قرار دادند.

۲)با توجه به اهمیت ارتباطات منطقه ای در توسعه ی اقتصادی و تولید ثروت و تأثیر آن بر امنیت منطقه، بر لزوم همکاری جمعی برای ایجاد و تقویت مسیرهای ترانزیتی امن و توسعه ی زیرساخت های مورد نیاز، تسهیل روابط تجاری بین خود و تداوم برنامه‌های کمک به بازسازی افغانستان تأکید نمودند.

۳) با در نظر گرفتن اهمیت انرژی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای منطقه و جهان، بر حق همه ی کشورهای صادرکننده ی نفت و گاز برای تأمین نیازهای بازار انرژی و حق کشورهای وارد کننده برای دسترسی آزادانه به بازار انرژی در منطقه تأکید و توافق نمودند سازوکارهای منطقه ای برای مقابله با محدودیت های اجباری و تحمیل سیاست های انرژی به کشورها را مورد بررسی و توافق قرار دهند.

۴) با توجه به آن که مسأله ی افغانستان راه حل نظامی ندارد؛ تأکید نمودند تنها راه ایجاد صلح و امنیت در افغانستان، توافق مذاکره شده ی بین الافغانی با مالکیت و کنترل افغانستان خواهد بود.

۵) از روند صلح با مشارکت تمام اقشار مردم افغانستان حمایت کرده، کلیه ی طرف های درگیر به شمول طالبان را به شرکت در گفت وگوهای بین الافغانی به منظور یافتن راه حل سیاسی دعوت نمودند.

۶) با توجه به این که ادامه ی حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یکی از مهم ترین دلایل ادامه ی جنگ و تداوم بی‌ثباتی شناخته می شود، بر ضرورت خروج هرچه سریع تر و مسئولانه ی نیروهای نظامی خارجی با مشورت دولت افغانستان به‌عنوان یک گام مثبت در مسیر صلح، تأکید نمودند.

۷) نظر به ضرورت کمک به دولت افغانستان برای تأمین امنیت بعد از خروج نیروهای نظامی خارجی به عنوان لازمه ی رسیدن به صلح پایدار، شرکت کنندگان توافق نمودند که یافتن راه های مناسب برای همکاری‎های دفاعی- امنیتی دسته جمعی با دولت افغانستان در دستور کار مشورت های منطقه ای قرار گیرد.

۸)‌ ضمن ابراز نگرانی از روند انتقال داعش به افغانستان و تأکید بر آن که داعش در مرزهای ملی افغانستان محدود نخواهد ماند؛ بر تدوین راهبرد امنیتی جمعی برای مقابله با داعش به‌عنوان ضرورتی فوری، تأکید کردند.

9) با اذعان به تأثیرات امنیتی مهاجرت در درون مرزهای ملی و نیز مهاجرت های بین المللی، بر لزوم پرداختن به علل ریشه ای آن و تدوین سیاست های منسجم بین کشورهای منطقه برای کنترل آثار مهاجرت و نیز اهمیت مساعدت کشورهای توسعه یافته به کشورهای منطقه در این رابطه، تأکید کردند.

۱۰) با آگاهی از ارتباط برخی شبکه های مواد مخدر و جرائم سازمان یافته با گروه های تروریستی، بر لزوم هماهنگی در اجرای سیاست های مبارزه با کِشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر و افزایش ارتباطات کاری بین دستگاه های ذی ربط کشورها تأکید کردند.

به گزارش پانار، دومین نشست گفت و گوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه با حضور دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان در تهران برگزار شد.

چهارشنبه 20 فروردین 1399


روحانی: طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به شکل هوشمند ادامه می‌یابد | رئیس‌جمهوری با بیان اینکه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله‌گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت، گفت: موفقیت‌های خوبی در مرحله اول و دوم این طرح داشته‌ایم              پروين زبان گويا در دفاع از حقوق پايمال شده ی مردم فرودست زمان خود | به قلم مهدی رزاق زاده/کارشناس امور مالی              جهش تولید، ابزار قدرت کشور است | رهبر انقلاب در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت ایران به‌مناسبت عید مبعث و سال نو، قوت و برتری در فضای مجازی و پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان را از ابزارهای قوی شدن برشمردند و افزودند: جهش تولید یکی دیگر از ابزارهای قوی‌شدن است.              شماره نهم | فروردین ماه 99 | 7283.pdf              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای برای مواجهه با چالش‌های فراملی

ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای برای مواجهه با چالش‌های فراملی 1398/09/28

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی دومین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای با اشاره به چالش های مشترکی که با ماهیت فراملی امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند، بر لزوم ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای برای مواجهه با این مشکلات تاکید کرد.

به گزارش پانار از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی که در پایان نشست یک روزه دبیران، مشاوران امنیت ملی و مقامات عالی رتبه امنیتی هفت کشور ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان با موضوع افغانستان در تهران، منتشر شد، به این شرح است: دومین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات عالی رتبه ی امنیتی کشورهای منطقه در خصوص افغانستان، در تاریخ 18 دسامبر (27 آذر 1398) با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلق چین، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در تهران برگزار و بر موارد زیر تأکید شد.

۱)با آگاهی از این که چالش های مشترکی با ماهیت فراملی از جمله تروریسم، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، مهاجرت، فقر، سطح پایین آموزش وضعف اقتصادی امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند؛ بر کم اثر بودن اقدامات منفرد هر یک از کشورها برای مواجهه با این چالش ها تأکید کرده، لزوم ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه ای برای مواجهه با این مشکلات را مورد توجه قرار دادند.

۲)با توجه به اهمیت ارتباطات منطقه ای در توسعه ی اقتصادی و تولید ثروت و تأثیر آن بر امنیت منطقه، بر لزوم همکاری جمعی برای ایجاد و تقویت مسیرهای ترانزیتی امن و توسعه ی زیرساخت های مورد نیاز، تسهیل روابط تجاری بین خود و تداوم برنامه‌های کمک به بازسازی افغانستان تأکید نمودند.

۳) با در نظر گرفتن اهمیت انرژی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای منطقه و جهان، بر حق همه ی کشورهای صادرکننده ی نفت و گاز برای تأمین نیازهای بازار انرژی و حق کشورهای وارد کننده برای دسترسی آزادانه به بازار انرژی در منطقه تأکید و توافق نمودند سازوکارهای منطقه ای برای مقابله با محدودیت های اجباری و تحمیل سیاست های انرژی به کشورها را مورد بررسی و توافق قرار دهند.

۴) با توجه به آن که مسأله ی افغانستان راه حل نظامی ندارد؛ تأکید نمودند تنها راه ایجاد صلح و امنیت در افغانستان، توافق مذاکره شده ی بین الافغانی با مالکیت و کنترل افغانستان خواهد بود.

۵) از روند صلح با مشارکت تمام اقشار مردم افغانستان حمایت کرده، کلیه ی طرف های درگیر به شمول طالبان را به شرکت در گفت وگوهای بین الافغانی به منظور یافتن راه حل سیاسی دعوت نمودند.

۶) با توجه به این که ادامه ی حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یکی از مهم ترین دلایل ادامه ی جنگ و تداوم بی‌ثباتی شناخته می شود، بر ضرورت خروج هرچه سریع تر و مسئولانه ی نیروهای نظامی خارجی با مشورت دولت افغانستان به‌عنوان یک گام مثبت در مسیر صلح، تأکید نمودند.

۷) نظر به ضرورت کمک به دولت افغانستان برای تأمین امنیت بعد از خروج نیروهای نظامی خارجی به عنوان لازمه ی رسیدن به صلح پایدار، شرکت کنندگان توافق نمودند که یافتن راه های مناسب برای همکاری‎های دفاعی- امنیتی دسته جمعی با دولت افغانستان در دستور کار مشورت های منطقه ای قرار گیرد.

۸)‌ ضمن ابراز نگرانی از روند انتقال داعش به افغانستان و تأکید بر آن که داعش در مرزهای ملی افغانستان محدود نخواهد ماند؛ بر تدوین راهبرد امنیتی جمعی برای مقابله با داعش به‌عنوان ضرورتی فوری، تأکید کردند.

9) با اذعان به تأثیرات امنیتی مهاجرت در درون مرزهای ملی و نیز مهاجرت های بین المللی، بر لزوم پرداختن به علل ریشه ای آن و تدوین سیاست های منسجم بین کشورهای منطقه برای کنترل آثار مهاجرت و نیز اهمیت مساعدت کشورهای توسعه یافته به کشورهای منطقه در این رابطه، تأکید کردند.

۱۰) با آگاهی از ارتباط برخی شبکه های مواد مخدر و جرائم سازمان یافته با گروه های تروریستی، بر لزوم هماهنگی در اجرای سیاست های مبارزه با کِشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر و افزایش ارتباطات کاری بین دستگاه های ذی ربط کشورها تأکید کردند.

به گزارش پانار، دومین نشست گفت و گوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه با حضور دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان در تهران برگزار شد.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها