میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا بیست و سوم اردیبهشت به ۳۰۲.۸ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره درازمدت۵۱ ساله اخیر که ۲۲۸ میلیمتربارش ثبت شده بود، ۳۳درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش پانار از ایرنا، میزان بارش‌های کشور درسال آبی جاری (ابتدای مهرماه۹۸) تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مقایسه با میانگین یازده ساله اخیربا بارش ۲۱۲.۹ میلیمتر، هم براساس گزارش تازه دفتر مطالعات پایه منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران رشد ۴۲ درصدی دارد.

وضعیت بارش‌های کشور درسال آبی جاری اما نسبت به دوره مشابه سال آبی پارسال(ابتدای مهرماه۹۷ تا پایان شهریور۹۸) تا ۲۳ اردیبهشت ماه همان سال رشد منفی دارد به این معنا که امسال از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ اردیبهشت ۳۰۲.۸ میلیمتر بارش رخ داده درحالی میزان آن در سال گذشته ۳۲۱.۸ میلیمتر بوده است.

کشورمان دارای ۶ حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم است که امسال وضعیت بارش‌ها درسه حوضه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد منفی دارد.

میزان بارش‌های حوضه آبریز دریای خزر درسال آبی جاری(مهرماه ۹۸ تا ۲۳ اردیبهشت) ۴۱۷.۸ میلیمتر است اما پارسال و در همین بازه زمانی ۴۹۵.۱ میلیمتر بارش داشته است.

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم وضعیتی مشابه دارد به گونه‌ای که از ابتدای مهرماه ۹۸ تا بیست و سوم اردیبهشت ۴۴۰.۲ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده درحالی که در مدت مشابه پارسال ۵۲۶.۴ میلیمتر بارش را به ثبت رسانده است.

وضعیت بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری و تا ۲۳اردیبهشت ۳۳۹.۹ میلیمتر و درمدت مشابه پارسال ۴۷۱.۴ میلیمتر بوده که کاهش محسوس را دارد.

روند بارش‌ها درسه حوضه آبریز فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم اماروند مثبتی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد و در این میان وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی شرق از همه بهتر است.

میزان بارش‌های حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۶ میلیمتر است درحالی که پارسال در همین بازه زمانی ۱۰۱.۱ میلیمتر بارش داشته که نشان از رشد خیلی خوب بارش‌ها در این حوضه دارد.

حوضه آبریز فلات مرکزی تا ۲۳ اردیبهشت ۲۲۶.۱ میلیمتر بارش دارد و این درحالی است که در مدت مشابه پارسال ۲۰۱.۱ میلیمتر بارش داشته است.

میزان بارش ها در حوضه آبریز قره قوم هم تا ۲۳ اردیبهشت به ۲۸۳.۹ میلیمتر رسید که پارسال در این حوضه ۲۶۴.۴ میلیمتربارش اتفاق افتاد.

سه شنبه 13 خرداد 1399


روحانی: ایران همواره در کنار دولت و ملت افغانستان است | رییس جمهوری سیاست ایران را توسعه روابط و همکاری‌های برادرانه و دوستانه با همه همسایگان از جمله افغانستان دانست و گفت: ایران برای توسعه صلح، ثبات و امنیت در افغانستان همواره در کنار دولت و ملت این کشور است.              امام خمینی(ره) و مسئله تمدن‌اندیشی | امام خمینی(ره) تمدن‌سازی را یک فرایند و محصول تربیت و زیست اخلاقی یک جامعه می‌دانند و ضمن نقد کاستی‌های تمدن غربی، راهی میانه در پیش می‌گرفته و خواهان بهره‌گیری از دستاوردهای تمدن غربی به شرط عدم وابستگی و حفظ استقلال کشور و جامعه اسلامی هستند.              سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مردم آمریکا: دنیا صدای مظلومیت شما را شنید | سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی خطاب به مردم‌ آمریکا گفت: دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و در کنار شما ایستاده است.              بازگشت فلامینگوها به سواحل دریاچه ارومیه | رئیس اداره محیط زیست عجب‌شیر گفت: با گذشت پنج سال از احیای دریاچه ارومیه، فلامینگوها به ساحل «قبادلو»ی این پهنه آبی در این شهرستان بازگشتند.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | میزان بارش‌های کشور ۳۳درصد رشد کرد

میزان بارش‌های کشور ۳۳درصد رشد کرد 1399/02/24

میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا بیست و سوم اردیبهشت به ۳۰۲.۸ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره درازمدت۵۱ ساله اخیر که ۲۲۸ میلیمتربارش ثبت شده بود، ۳۳درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش پانار از ایرنا، میزان بارش‌های کشور درسال آبی جاری (ابتدای مهرماه۹۸) تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مقایسه با میانگین یازده ساله اخیربا بارش ۲۱۲.۹ میلیمتر، هم براساس گزارش تازه دفتر مطالعات پایه منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران رشد ۴۲ درصدی دارد.

وضعیت بارش‌های کشور درسال آبی جاری اما نسبت به دوره مشابه سال آبی پارسال(ابتدای مهرماه۹۷ تا پایان شهریور۹۸) تا ۲۳ اردیبهشت ماه همان سال رشد منفی دارد به این معنا که امسال از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ اردیبهشت ۳۰۲.۸ میلیمتر بارش رخ داده درحالی میزان آن در سال گذشته ۳۲۱.۸ میلیمتر بوده است.

کشورمان دارای ۶ حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم است که امسال وضعیت بارش‌ها درسه حوضه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد منفی دارد.

میزان بارش‌های حوضه آبریز دریای خزر درسال آبی جاری(مهرماه ۹۸ تا ۲۳ اردیبهشت) ۴۱۷.۸ میلیمتر است اما پارسال و در همین بازه زمانی ۴۹۵.۱ میلیمتر بارش داشته است.

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم وضعیتی مشابه دارد به گونه‌ای که از ابتدای مهرماه ۹۸ تا بیست و سوم اردیبهشت ۴۴۰.۲ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده درحالی که در مدت مشابه پارسال ۵۲۶.۴ میلیمتر بارش را به ثبت رسانده است.

وضعیت بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری و تا ۲۳اردیبهشت ۳۳۹.۹ میلیمتر و درمدت مشابه پارسال ۴۷۱.۴ میلیمتر بوده که کاهش محسوس را دارد.

روند بارش‌ها درسه حوضه آبریز فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم اماروند مثبتی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد و در این میان وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی شرق از همه بهتر است.

میزان بارش‌های حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۶ میلیمتر است درحالی که پارسال در همین بازه زمانی ۱۰۱.۱ میلیمتر بارش داشته که نشان از رشد خیلی خوب بارش‌ها در این حوضه دارد.

حوضه آبریز فلات مرکزی تا ۲۳ اردیبهشت ۲۲۶.۱ میلیمتر بارش دارد و این درحالی است که در مدت مشابه پارسال ۲۰۱.۱ میلیمتر بارش داشته است.

میزان بارش ها در حوضه آبریز قره قوم هم تا ۲۳ اردیبهشت به ۲۸۳.۹ میلیمتر رسید که پارسال در این حوضه ۲۶۴.۴ میلیمتربارش اتفاق افتاد.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها