رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو گفت: مصرف آب و انرژی یک مقوله و کنش اجتماعی است و اگر کنشگر به نهاد تامین کننده اعتماد داشته باشد، کم مصرف می کند، در غیر این صورت به توصیه ها گوش نمی کند.

«محمد فاضلی» که مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی راهبردی و توسعه پایدار نیز هست افزود: بحث اعتماد در پایدارسازی آب و انرژی به خصوص در میان مصرف کنندگان اصلی که کشاورزان هستند بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در تولید و مصرف آب و انرژی با یک کنش انسانی سر و کار داریم به این معنا که یک کنشگر انسانی است که تصمیم به مصرف می گیرد یا یک زمانی کنشگر در سطح سیاسی تصمیم می گیرد در یک نقطه سد بسازد، در نقطه ای آبخیزداری کند یا در نقطه ای کشاورزی را گسترش دهد.

فاضلی گفت: همه در قبال مصرف آب و انرژی دائم در حال تصمیم گیری هستیم. بنابراین با یک کنش انسانی سر و کار داریم و هنگامی که با یک کنش انسانی سر و کار داریم متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و متغیرهای سیاسی براین کنش اثرگذار است.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد: در این کنش اگر کنشگر به نهاد تامین کننده آب اعتماد داشته باشد آب کم مصرف می کند اما اگر اعتماد نداشته باشد گوش نمی دهد.

به گفته وی، در یک ساختار دموکراتیک با روابط قدرت توزیع شده، تصمیم گیری درباره هر موضوع آب و برق یک روال مشارکتی و دموکراتیک تری را طی می کند.

فاضلی افزود: بر این اساس وزارت نیرو در یک برنامه ریزی جدید و با هدف جلب حمایت اجتماعی فراگیر به ایجاد مرکزی به نام مرکز امور اجتماعی اقدام کرد.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو افزود: تصمیم درباره تولید آب و برق، چگونگی توزیع آب و برق، بر رفاه، زندگی و بر سرنوشت ما اثر دارند. همه اینها تصمیماتی از جنس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین یک مرکز امور اجتماعی آب و انرژی یک مرکز روابط عمومی نیست بلکه یک مرکز تحلیل دقیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حوزه آب و انرژی است و کار آن تحلیل کنش هایی است که ما برای مصرف، تولید، توزیع و تامین آب و انرژی انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که کم آب است و خیلی هم نباید به این بارش هایی که امسال صورت گرفت توجه کنیم زیرا در کل یک اقلیم کم آب هستیم که باید با کم آبی سازگاری داشته باشیم. ما در اقلیمی هستیم که مصرف انرژی بالاتر از استاندارد های جهانی است و برای آنکه منابع آب و انرژی را پایدار سازی کنیم باید مصرف را تعدیل و اصلاح کنیم و بهره ورتر از آب و انرژی استفاده کنیم.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد: در رویکرد اجتماعی به آب و انرژی دنبال پایدارسازی آب و انرژی از مسیر واردکردن سایر متییرهایی هستیم که برمصرف آب و انرژی اثر دارد.

فاضلی افزود: به طور کلی همه متغیرهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مسئله پایدارسازی منابع آب و برق و استفاده بهره ورتر از این منابع موثر است بنابراین رویکرد اجتماعی به مسائل آب و انرژی به جد دنبال می شود.

به گزارش پانار، شانزدهم اردیبهشت پارسال «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» به عنوان بخش جدیدی از ساختار سازمانی وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز کرد.

منابع آب و انرژی در چند دهه گذشته از منظر فنی، بررسی و در خصوص آنها اقدام شده است.

بخشی از این رویکرد نتیجه الزام دوران مدیریت تأمین و عرضه آب و انرژی بوده است. امور اجتماعی منابع آب و انرژی در همان دوران مدیریت تأمین و عرضه نیز باید جایگاهی مناسب در نظام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با دو منبع حیاتی آب و انرژی می داشتند، اما جبران این نقیصه در دوران کنونی که به مدیریت توأمان عرضه و مصرف و تقاضای آب و انرژی اختصاص دارد، ضرورتی حیاتی است.

پایدارسازی منابع آب و انرژی علاوه بر آنکه به رویکرد و دانش فنی برای ایجاد و نگهداری سازه‌ها به‌منظور تولید و عرضه آب و انرژی نیازمند است، به دانش و رویکردی اجتماعی برای مدیریت مصرف و تقاضا، ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوه‌های تأمین و عرضه، بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب و انرژی، جلب مشارکت ذینفعان در پایدارسازی این منابع، بهبود شیوه‌های حکمرانی و افزایش کارآیی استفاده از این منابع در بهبود سطح رفاه و عدالت اجتماعی نیازمند است.

پایدارسازی منابع آب و انرژی به گستره وسیعی از علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم حکمرانی محیط‌ زیستی، جغرافیا، علوم رفتاری، تاریخ و برخی رشته‌های دیگر نیاز دارد تا بر اساس یافته‌های آنها بتوان مسأله آب و انرژی را که در ایران به مشکلاتی نظیر بدمصرفی دچار است، مدیریت کرد.

سه شنبه 13 خرداد 1399


روحانی: ایران همواره در کنار دولت و ملت افغانستان است | رییس جمهوری سیاست ایران را توسعه روابط و همکاری‌های برادرانه و دوستانه با همه همسایگان از جمله افغانستان دانست و گفت: ایران برای توسعه صلح، ثبات و امنیت در افغانستان همواره در کنار دولت و ملت این کشور است.              امام خمینی(ره) و مسئله تمدن‌اندیشی | امام خمینی(ره) تمدن‌سازی را یک فرایند و محصول تربیت و زیست اخلاقی یک جامعه می‌دانند و ضمن نقد کاستی‌های تمدن غربی، راهی میانه در پیش می‌گرفته و خواهان بهره‌گیری از دستاوردهای تمدن غربی به شرط عدم وابستگی و حفظ استقلال کشور و جامعه اسلامی هستند.              سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مردم آمریکا: دنیا صدای مظلومیت شما را شنید | سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی خطاب به مردم‌ آمریکا گفت: دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و در کنار شما ایستاده است.              بازگشت فلامینگوها به سواحل دریاچه ارومیه | رئیس اداره محیط زیست عجب‌شیر گفت: با گذشت پنج سال از احیای دریاچه ارومیه، فلامینگوها به ساحل «قبادلو»ی این پهنه آبی در این شهرستان بازگشتند.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | اعتماد مردم در کاهش مصرف آب و انرژی موثر است

اعتماد مردم در کاهش مصرف آب و انرژی موثر است 1398/02/16

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو گفت: مصرف آب و انرژی یک مقوله و کنش اجتماعی است و اگر کنشگر به نهاد تامین کننده اعتماد داشته باشد، کم مصرف می کند، در غیر این صورت به توصیه ها گوش نمی کند.

«محمد فاضلی» که مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی راهبردی و توسعه پایدار نیز هست افزود: بحث اعتماد در پایدارسازی آب و انرژی به خصوص در میان مصرف کنندگان اصلی که کشاورزان هستند بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در تولید و مصرف آب و انرژی با یک کنش انسانی سر و کار داریم به این معنا که یک کنشگر انسانی است که تصمیم به مصرف می گیرد یا یک زمانی کنشگر در سطح سیاسی تصمیم می گیرد در یک نقطه سد بسازد، در نقطه ای آبخیزداری کند یا در نقطه ای کشاورزی را گسترش دهد.

فاضلی گفت: همه در قبال مصرف آب و انرژی دائم در حال تصمیم گیری هستیم. بنابراین با یک کنش انسانی سر و کار داریم و هنگامی که با یک کنش انسانی سر و کار داریم متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و متغیرهای سیاسی براین کنش اثرگذار است.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد: در این کنش اگر کنشگر به نهاد تامین کننده آب اعتماد داشته باشد آب کم مصرف می کند اما اگر اعتماد نداشته باشد گوش نمی دهد.

به گفته وی، در یک ساختار دموکراتیک با روابط قدرت توزیع شده، تصمیم گیری درباره هر موضوع آب و برق یک روال مشارکتی و دموکراتیک تری را طی می کند.

فاضلی افزود: بر این اساس وزارت نیرو در یک برنامه ریزی جدید و با هدف جلب حمایت اجتماعی فراگیر به ایجاد مرکزی به نام مرکز امور اجتماعی اقدام کرد.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو افزود: تصمیم درباره تولید آب و برق، چگونگی توزیع آب و برق، بر رفاه، زندگی و بر سرنوشت ما اثر دارند. همه اینها تصمیماتی از جنس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین یک مرکز امور اجتماعی آب و انرژی یک مرکز روابط عمومی نیست بلکه یک مرکز تحلیل دقیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حوزه آب و انرژی است و کار آن تحلیل کنش هایی است که ما برای مصرف، تولید، توزیع و تامین آب و انرژی انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که کم آب است و خیلی هم نباید به این بارش هایی که امسال صورت گرفت توجه کنیم زیرا در کل یک اقلیم کم آب هستیم که باید با کم آبی سازگاری داشته باشیم. ما در اقلیمی هستیم که مصرف انرژی بالاتر از استاندارد های جهانی است و برای آنکه منابع آب و انرژی را پایدار سازی کنیم باید مصرف را تعدیل و اصلاح کنیم و بهره ورتر از آب و انرژی استفاده کنیم.

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو ادامه داد: در رویکرد اجتماعی به آب و انرژی دنبال پایدارسازی آب و انرژی از مسیر واردکردن سایر متییرهایی هستیم که برمصرف آب و انرژی اثر دارد.

فاضلی افزود: به طور کلی همه متغیرهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مسئله پایدارسازی منابع آب و برق و استفاده بهره ورتر از این منابع موثر است بنابراین رویکرد اجتماعی به مسائل آب و انرژی به جد دنبال می شود.

به گزارش پانار، شانزدهم اردیبهشت پارسال «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» به عنوان بخش جدیدی از ساختار سازمانی وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز کرد.

منابع آب و انرژی در چند دهه گذشته از منظر فنی، بررسی و در خصوص آنها اقدام شده است.

بخشی از این رویکرد نتیجه الزام دوران مدیریت تأمین و عرضه آب و انرژی بوده است. امور اجتماعی منابع آب و انرژی در همان دوران مدیریت تأمین و عرضه نیز باید جایگاهی مناسب در نظام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با دو منبع حیاتی آب و انرژی می داشتند، اما جبران این نقیصه در دوران کنونی که به مدیریت توأمان عرضه و مصرف و تقاضای آب و انرژی اختصاص دارد، ضرورتی حیاتی است.

پایدارسازی منابع آب و انرژی علاوه بر آنکه به رویکرد و دانش فنی برای ایجاد و نگهداری سازه‌ها به‌منظور تولید و عرضه آب و انرژی نیازمند است، به دانش و رویکردی اجتماعی برای مدیریت مصرف و تقاضا، ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوه‌های تأمین و عرضه، بهبودهای رفتاری در زمینه مصرف آب و انرژی، جلب مشارکت ذینفعان در پایدارسازی این منابع، بهبود شیوه‌های حکمرانی و افزایش کارآیی استفاده از این منابع در بهبود سطح رفاه و عدالت اجتماعی نیازمند است.

پایدارسازی منابع آب و انرژی به گستره وسیعی از علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم حکمرانی محیط‌ زیستی، جغرافیا، علوم رفتاری، تاریخ و برخی رشته‌های دیگر نیاز دارد تا بر اساس یافته‌های آنها بتوان مسأله آب و انرژی را که در ایران به مشکلاتی نظیر بدمصرفی دچار است، مدیریت کرد.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها