مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: براساس اجرای طرح فراسامانه هوشمنداندازه گیری و مدیریت انرژی(فهام) اشتراک‌های خانگی برق نیز به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند.  

به گزارش پانار از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، هادی مدقق ضمن یاداوری آغاز اجرای مرحله دوم طرح ملی فهام، افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح حدود 400 هزار مشترک صنعتی، کشاورزی و تجاری بزرگ به این سامانه مجهز شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم اجرای طرح فهام پنج میلیون مشترک ظرف دو سال به کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد، افزود: اجرای این برنامه تاکنون نتایج بسیار مناسبی را به همراه داشته بطوری که در تابستان امسال بیش از سه هزار مگاوات مدیریت مصرف با پایش بار و مدیریت بر مصرف مشترکین بزرگ اعمال شده است.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر خاطرنشان کرد: مرحله دوم اجرای طرح فهام تعویض کنتورهای مشترکان زیر 30 کیلووات در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اولویت نخست در این مرحله از طرح با مشترکان سه فاز صنعتی، تجاری، خانگی، کشاورزی و سپس مشترکان تک فاز خانگی و تجاری است.

مدقق ضمن تاکید بر اینکه براساس مرحله دوم طرح فهام اولویت با مشترکان پرمصرف است، اضافه کرد: کنتورهای هوشمند از مزیت هایی برخوردار است و  در قانون اصلاح الگوی مصرف تکلیف شده تا برای همه مشترکان تجهیزات یاد شده نصب شود. براین اساس طرح بنا به ظرفیت و منابع مالی داخل کشور قدم به قدم در حال پیشروی است.

وی یادآور شد: اولویت در گام نخست با مشترکان  بزرگ و در این مرحله اولویت با مشترکان پرمصرف سه فاز و تک فاز است و در ادامه این طرح همه مشترکان از کنتورهای هوشمند برخوردار خواهند شد.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ضمن تاکید بر اینکه همه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فهام در داخل کشور تهیه شده، گفت: اکنون دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند در کشور وجود دارد.

شنبه 27 مهر 1398


شماره هفتم | مهرماه 98 | 6007.pdf              ایران دارای رتبه سوم دنیا در تدوین استانداردهای نانو است | مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت: با تلاش جوانان با استعداد کشور توانستیم در زمینه نانو رتبه سوم از نظر تدوین استانداردها و رتبه چهارم دنیا از نظر فناوری‌های نانو را کسب کنیم.              روحانی: بهترین راه برای اصلاح جامعه وحاکمیت افکار به حق مردم، صندوق رای است | رئیس ‌جمهوری با انتشار توئیتی گفت: بهترین راه برای شکستن افراط، اصلاح جامعه و حاکمیت افکار به حق مردم، صندوق رای است.              ۲هزار واحد راکد مطلق به چرخه تولید بازگشت | وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: یکی از برنامه های مهم این وزارتخانه علاوه بر حفظ وضع موجود و فعال سازی ظرفیت های خالی فعالسازی ۲هزار واحد راکد مطلق است که در شش ماه نخست امسال این امر محقق شد.              نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | اشتراک‌های خانگی برق به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند

اشتراک‌های خانگی برق به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند 1398/05/13

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: براساس اجرای طرح فراسامانه هوشمنداندازه گیری و مدیریت انرژی(فهام) اشتراک‌های خانگی برق نیز به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند.  

به گزارش پانار از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، هادی مدقق ضمن یاداوری آغاز اجرای مرحله دوم طرح ملی فهام، افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح حدود 400 هزار مشترک صنعتی، کشاورزی و تجاری بزرگ به این سامانه مجهز شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم اجرای طرح فهام پنج میلیون مشترک ظرف دو سال به کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد، افزود: اجرای این برنامه تاکنون نتایج بسیار مناسبی را به همراه داشته بطوری که در تابستان امسال بیش از سه هزار مگاوات مدیریت مصرف با پایش بار و مدیریت بر مصرف مشترکین بزرگ اعمال شده است.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر خاطرنشان کرد: مرحله دوم اجرای طرح فهام تعویض کنتورهای مشترکان زیر 30 کیلووات در دستور کار قرار گرفته است، گفت: اولویت نخست در این مرحله از طرح با مشترکان سه فاز صنعتی، تجاری، خانگی، کشاورزی و سپس مشترکان تک فاز خانگی و تجاری است.

مدقق ضمن تاکید بر اینکه براساس مرحله دوم طرح فهام اولویت با مشترکان پرمصرف است، اضافه کرد: کنتورهای هوشمند از مزیت هایی برخوردار است و  در قانون اصلاح الگوی مصرف تکلیف شده تا برای همه مشترکان تجهیزات یاد شده نصب شود. براین اساس طرح بنا به ظرفیت و منابع مالی داخل کشور قدم به قدم در حال پیشروی است.

وی یادآور شد: اولویت در گام نخست با مشترکان  بزرگ و در این مرحله اولویت با مشترکان پرمصرف سه فاز و تک فاز است و در ادامه این طرح همه مشترکان از کنتورهای هوشمند برخوردار خواهند شد.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ضمن تاکید بر اینکه همه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فهام در داخل کشور تهیه شده، گفت: اکنون دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند در کشور وجود دارد.×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها